O Društvu

Osebna Izkaznica

Društvo za zaščito lesa Slovenije
Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana,
Telefon: +386 (0)41 862 812, +386 (0)41 667 322;
E-naslov: info@dzls.si
Spletna stran: http://www.dzls.si/
DŠ 41115384 (ni zavezanec DDV), MŠ 1825607000,
TR: SI56 0201 8025 4085 642 pri NLB, d.d.

Organi društva

Predsednik: Borut KRIČEJ
Telefon: +386 (0)41 862 812
E-naslov: borut.kricej@gmail.com     

Tajnik: Gabrijel GLAVICA
Telefon: +386 (0)41 667 322
E-naslov: nupis@siol.net;    

Blagajnik: Andreja ŽAGAR
Telefon: +386 (0)1 320 36 41

Člani Upravnega odbora:

Člani Nadzornega odbora:

Člani Častnega razsodišča:

Člani Uredništva spletne strani:

Pravilniki in poročila

Spoštovane članice in člani Društva za zaščito lesa Slovenije/DZLS, člani UO, NO, ČR ter spoštovani podporniki Društva,

od Redne in volilne skupščine 22. 6. 2017, na kateri sem bil izvoljen za predsednika, je minilo kar nekaj časa.
Ta čas je bil dobrodošel in koristen, da smo vsi in vsak za sebe razmišljali o potrebnih aktivnostih, da bo Društvo še bolj prisotno in prepoznavno v celotnem slovenskem prostoru in širše.
Glavni projekt Društva za zaščito lesa Slovenije Čar lesa, ki je imel in ima zelo velik izobraževalni učinek ter vpliv na pozitivno ter koristno razmišljanje vedno večjega števila posameznikov, ki imajo radi les, kot tudi politike in interesnih skupnosti, bo živel in še naprej vzgajal mlade in malo manj mlade ter presenečal še dolgo časa.
In moje razmišljanje in obljuba ob izvolitvi:
»…Poudaril je, da mora biti društvo še naprej nosilec vseslovenske prireditve Čar lesa, da mora društvo še bolj poudarjati interdisciplinarnost in se povezovati z vsemi, ki se na kakršenkoli način z lesom ukvarjajo in ga cenijo. Potrebno je povečati število aktivnosti in odpreti spletno stran, preko katere bomo lahko posredovali naše aktivnosti in program ter tako k sodelovanju privabili še večje število ljubiteljev lesa, od gozda do izdelka – od rojstva lesa do njegove zrelosti in trajnosti

Nekaj je bilo v že narejenega:
–          odprta je spletna stran, ki je sicer še v delu www.dzls.si. Ob tej priliki vabim vse, da v kontekstu interdisciplinarnosti prispevate sliko ali več slik in morda tudi zanimivo besedilo za objavo in podobno gradivo,
–          mejl info@dzls.si,
–          vzpostavljeno je elektronsko finančno poslovanje,
–          v obojestransko korist je že dogovorjeno sodelovanje s tematsko sorodnim društvom Društvom lesarjev Slovenije,
–          verjamemo, da se bo nadaljevalo uspešno in že tradicionalno sodelovanje z Oddelkom za lesarstvo BF UL ,
–          v kratkem bo sklenjen dogovor o sodelovanju z GR,
pričakujemo še:
–          nadaljevanje uspešnega sodelovanje z RS MGRT Direkektoratom za lesarstvo